Lampa lawa jest przegrzana. Być może była włączona zbyt długo (ponad 8 godzin), więc wyłącz ją i pozwól ostygnąć. Może się również zdarzyć, że znajduje się w zbyt ciepłym pomieszczeniu (ponad 24 stopnie) lub w pobliżu grzejnika.